Дизайнът на външно лазерно осветление създава красотата на градските нощни сцени

2020-11-27Функцията навъншно лазерно осветлениев градовете получава все повече внимание.Външно лазерно осветлениевнася жизненост в града. Той е не само символ на икономическата сила на града, но и проявление на нивото на управление на градското строителство. Той играе важна роля в отразяването на характеристиките на града и планирането на градското строителство.Чрез артистичния живот на „светлината“ дизайнът на външното лазерно осветление интегрира културата, изкуството, науката и технологиите с градската среда, като по този начин артистично възпроизвежда образа на града през нощта, създавайки и сублимирайки силната културна атмосфера на град, показващ историческата и културна основа и съвременната културна конотация на града.
Художествената концепция е художествена сфера, която отразява хармонията и единството на хуманистични емоции и житейски сцени. Ин и ян на нощната сцена и дневната сцена са силно съгласувани с интеграцията на сцената и виртуалната реалност, подчертана от естетиката на художествената концепция. Това прави създаването на нощни пейзажи съкровище на домакинските услуги. Нощната сцена може да се съчетае с теорията на художествената концепция.

Концепцията за интегриране на градско външно лазерно осветление в "светлинна култура" трябва първо да отразява индивидуалността на града. Независимо дали дизайнът на външното осветление има свои собствени характеристики, ключът се крие в овладяването на основните характеристики на цялостния образ на града. Природният и културен пейзаж на всеки град е различен. Географското положение, природните условия и специфичната околна среда съставляват природните характеристики на града и са в основата на облика на града. Изкуствените строителни дейности се превърнаха в най-активния елемент в облика на града. Образовите му характеристики зависят от естеството на града, плановото му оформление и основните му функции.
  • QR