Предпазни мерки при използване на репел за животни със слънчева енергия

2021-06-28

Слънчево захранвано средство за отблъскване на животние репелер за мишки, който използва слънчеви панели за зареждане на батерии. Когато светлината е достатъчна, соларният панел генерира ток и напрежение под светлината, за да зареди батерията. Батерията извежда електрическа енергия към товара
1. Не потапяйте в корозивни течности, тъй като това ще повреди продукта.
2. Моля, не драскайте повърхността на соларния панел с остри предмети.
3. Моля, поставете слънчевия панел с лице нагоре на пряка слънчева светлина, за да осигурите най-добрия ефект на фотоелектрическо преобразуване.
4. Непрофесионалистите не трябва да отварят черупката, за да избегнат опасност.Слънчево захранвано средство за отблъскване на животние вашият добър избор.

  • QR