Принципът на работа на LED светлината (1)

2021-11-19

LED(светодиод), диод, излъчващ светлина, е полупроводниково устройство в твърдо състояние, което може да преобразува електрическа енергия във видима светлина. Може директно да преобразува електричеството в светлина. Сърцето на LED е полупроводников чип. Единият край на чипа е прикрепен към скоба, единият край е отрицателният полюс, а другият край е свързан към положителния полюс на захранването, така че целият чип да е капсулован с епоксидна смола.

Полупроводниковият чип се състои от две части. Една част отLEDсветлинатае p-тип полупроводник, в който доминират дупките, а другият край е n-тип полупроводник, главно електрони. Но когато двата полупроводника са свързани, между тях се образува p-n преход. Когато токът действа върху чипа през жицата, електроните ще бъдат изтласкани към p областта, където електроните и дупките се смесват, и след това ще излъчват енергия под формата на фотони. Това е принципът на излъчване на LED светлина. Дължината на вълната на светлината, тоест цветът на светлината, се определя от материала, образуващ p-n прехода.

LEDможе директно да излъчва червена, жълта, синя, зелена, зелена, оранжева, лилава и бяла светлина.
  • QR