Включете домашен въздухопречиствател Пречистване на чист въздух в кухнята

2022-07-15

* Включете захранването и натиснете превключвателя, използвайте го на повече от 0,5 m над земята
* Номинално напрежение: 90-240V
* Номинална входна честота: 50/60Hz
* Номинална мощност: â¤1W
  • QR